Forskning och utveckling

Tillsammans med Program Sälar & Fiske samt yrkesfiskare bedriver vi en kontinuerlig utveckling för att effektivisera sälsäkra fiskeredskap.

Avhandling, Mikael Lundin

Avhandlingen Size-selection of fish in the trap fisheries of the Baltic and Bothnian Seas försvarades 28 februari, 2014. Avhandlingen handlar om olika metoder för att fiska storleksselektivt på strömming, sik och abborre med fällor. Överlevnaden hos utselekterad strömming, effekter av ett storleksselektivt uttag av strömming på strömmingspopulationen, samt fiskens beteende i redskapet behandlas.

Försök med selektionspanel för sik och sälgrind 2012-2013

Under 2012 och 2013 bedrevs två pilotprojekt. Det ena projektet syftade till att utveckla och utvärdera en selektionspanel för sik. Det andra projektet syftade till att utvärdera en sälgrind som monterades i fiskhusets (vatthusets)första ingång.

Selektionsförsök sik, Ljusne 2013

Under 2013 testades ett helt nytt innergarn av 50 mm fyrkantsmaska i lax/sikfällorna i syfte att släppa ut undermålig sik.

Försök med selektiva abborrfällor 2012

Strömmingsprojekt 2009-2011

Vi bedrev på uppdrag av Fiskeriverket ett redskapsförsök med en strömmingsfälla. Syftet var bland annat att jämföra fångstmängd och storlekssammansättning med skötfiske, studera strömmingen under fångstprocessen, och att utveckla en fungerande storleksselektion.

Pushup-fiskhuset 2009
Fotograf: Mikael Lundin

Vittjning av redskap juni 2010
Fotograf: Linda Calamnius

EU stödjer redskapsutveckling

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska fiskerifonden
En satsning på hållbart fiske

Harmångers Maskin & Marin AB  |  Industriområdet 2  |  820 74 Stocka  |  0650-74 11 06

MADE BY ohappa