Filmklipp

Ловушка для лососевых/белой рыбы

Ловушка для сельди

The pontoon trap for Salmon/Whitefish

Description and function

The pontoon trap for herring

Description and function

Skyddsnät gör slut på sälarnas besök i fiskhuset

Mot slutet av 1990-talet var yrkesfiskarna tvungna att medge att laxryssjorna var inget annat än matapparater för sälarna. Utan pontonryssjan hade ryssjefisket efter lax nu varit historia. Nu testar KANRA-projektets fiskare en metod att helt stänga ute sälarna från fiskhuset.

Undervattenskamera i Pushup-fiskhus 1500 mm 2009

Under åren 2005-2008 har fiskarna på Skärgårdshavet fått lovande resultat med nya typer av fjällfiskeryssjor. Tanken med ryssjefisket är att ersätta näten/garnen som sälarna gjort oanvänbara. Nu letar KANRA-projektet tillsammans med Iconex lösningar till problemet under ytan med hjälp av kameror.

Pushup-redskap på Åland 2009

Kilpp ur DVD:n "Nya fiskeredskap för åländska behov" (utgiven feb 2009) där Ålands Fiskare rf:s medlemmars tillsammans med Iconex undersöker möjligheter att minska sälskador i laxryssjefisket.

Rapporter och media

Utvecklingsmöjligheter för passiva redskap

Vesa Tschernij,
ICONEX 2008

Test av sälgaller i pushup-fälla

Malin Hemmingsson och Sven Gunnar Lunneryd, Kustlaboratoriet, Fiskeriverket 2008-02-20

Våra Fiskevatten Nr 3 2008

Sida 32-35
Pushup-redskap och en ny sälfångstutrustning.

Pushup-fällor i Sverige

Introduktionen av ett nytt sälsäkert fiskeredskap.
Hemmingsson, M., Lunneryd, S-G. 2007

Pushup-fällan skonar både fisk och säl

Sveriges Radio P4
Nyheter Östergötland 2007

Framgångsrik säljakt i Bottenhavet

Nyheter från Fiskeriverket
Sött och salt 2007

Kan pontonryssjan bli ett nytt yrkesredskap

KANRA-projektets redskapsutvecklingsprojekt i Skärgårds- och Bottenhavet 2006-2008
Mellanrapport 2007

Finlands Yrkesfiskarförbund rf

SAMPI-projektet testar sju stycken redskap. Ryssjorna inger förhoppningar.
Maj 2005

Nytt huvudyrkesredskap i Skärgårdshavet

SAMPI-projektets försöksfisken med PushUp-ryssjor i Skärgårdshavet åren 2004-2005

Yrkesfiskaren 2004

Stormaskefälla och Pushup-fiskhus ger hopp i säldrabbade områden.
Yrkesfiskaren 2004

Bilder

Söderby Lax Finland

Länk till fiskaren Mikael Lindholms bildgalleri.
www.soderbylax.fi

Harmångers Maskin & Marin AB  |  Industriområdet 2  |  820 74 Stocka  |  0650-74 11 06

MADE BY ohappa