Pushup-redskap

Ett skonsamt och sälsäkert fiske

Pushup-redskapet har sedan 2001 varit officiellt godkänt som ett alternativ för att minska sälskador.
Det visar på högre fångster, mindre sälskador och en minskning av bifångster i jämförelse med gamla
kombifällor. Redskapet är bidragsberättigat med medel från Viltskadefonden. Investeringsbidraget i Sverige är 80 procent för de två första redskapen. Därefter faller ersättningen i löpande skala.

Hög kvalitet

Fiskhusets väggar består av två lager utspänt nät av Dyneema®. Garnet är uppspänt på aluminiumringar,
vilka i sin tur är monterade på två avlånga pontoner. En typgodkänd sälfångstutrustning finns som
tillbehör. Redskapen är av hög kvalitet och kan anpassas efter individuella önskemål om maskstorlek och djup.

Dyneema® - ”Världens starkaste fiber”

- är 15 gånger starkare än stål.
- är 8 gånger lättare än stål, och flyter i vatten.
- fuktbeständig och absorberar inte vatten, därmed behåller den sin lätta vikt.
- utmärkt kemisk beständighet.
- oberoende undersökningar har bekräftat att Dyneema® fungerar väl i torra, våta och salta miljöer.
- UV resistent. Dyneema® upprätthåller sina goda egenskaper även vid stark UV-strålning.

Harmångers Maskin & Marin AB  |  Industriområdet 2  |  820 74 Stocka  |  0650-74 11 06

MADE BY ohappa