Övriga produkter

Våra ​övriga produkter

Vi säljer reservdelar till fiskhus, kompressorer, spolpumpar, tågvirke, blyteln, bojar, korkar, flaggor, draggar,
lagningsgarn och alla möjliga tillbehör som behövs till fällor.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska fiskerifonden
En satsning på hållbart fiske