Pushup / Fiskhus

Våra ​Pushupfiskhus

Fiskhuset består av en fast aluminiumkonstruktion omslutet av Dyneemagarn som är ett mycket starkt mikrofibermaterial. Aluminiumkonstruktionen står på uppblåsbara pontoner som kan lyfta fiskhuset ovan ytan och göra fångsten lättåtkomlig. Pontonerna tillverkas av ett mycket slitstarkt polyuretanmaterial. Linor, trådar och slangar är av bästa möjliga kvalitet som står pall för UV-ljus och hårda marina förhållanden.

Lax och sik.

Lax- och sikfällan vår största modell och består av fyra delar. Landarmen är ofta mellan 100-240 m lång och kretsarna är vanligen 50 m långa. Dessa delar tillverkas av Polyten. Nästkommande delar (mungarn och adapter) tillverkas i starkare garn som tål sälens härjningar; Premium Plus respektive Dyneema®. Standarddjupet på landarm och kretsar för lax är 8,5 m men det är inte ovanligt att dessa delar görs bottenstående för att bättre fiska sik på djup omkring 12-15 m.

Standardmodellen för lax och sik är Pushup-fiskhus 2900 mm i diameter med maskstorlekarna:
Vatthusgarn: 50 mm
Innergarn: 35 mm
Yttergarn: 80 mm

Strömming och siklöja.

Vår strömmings- och siklöjefälla är vanligen lite mindre än laxfällan och består av tre delar. Ledarmen görs ofta ca 100-150 meter och kretsarna mäter ca 30 meter. Ofta används knutlös Nylon av 12 mm maskstorlek. Kretsar görs bottenstående och vanliga djup på dessa fällor brukar vara mellan ca 6-15 meter.

För strömming och siklöja rekommenderas Pushup-fiskhus 2900 mm med maskstorlek 10-12 mm.

Abborre, gös och torsk.

Vi tillverkar även mindre Pushup-redskap för abborre, gös och torsk. Dessa fällor är de minsta fällorna och kan ha en ledarm på enbart 20 m. Vanligast är dock 60 – 100 m längd. Kretsarna för de minsta vattendjupen (3-4 m) är inte längre än ca 14 m. För större djup (5-8 m) ökas också längden på kretsarna. För torsk är det vanligt att kretsar och mungarn täcks med ett tak och sänks ned på större djup.

Fiskhuset har en diameter på 1500 mm med maskstorleken 20 mm Dyneema®. Redskapet är utvecklat tillsammans med finska yrkesfiskare.

Avelsfällor

Vi har fått i uppdrag från kommuner och fiskeföreningar att tillverka fällor för fångst av avelsfisk. Dessa fällor används i strömmande vatten och är vanligen bara ca en meter höga. Används för att fånga främst öringar med rom och mjölke som tas till ett kläckeri.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska fiskerifonden
En satsning på hållbart fiske