Pushup / Fällor

Våra ​Pushupfällor

Fällan består av flera delar. Landarmen är ett långt rakt nät som leder fisken in till kretsarna där fisken ibland simmar något varv innan den kommer in till mungarnet och adaptern. Ingångarna blir trängre och trängre och fisken leds vidare in till fiskhuset. I den första ingången till fiskhuset sitter sälgrinden som effektivt stoppar sälen från att nå fångsten. Fisken passerar sälgrinden och simmar vidare in genom den sista ingången. Slutligen klämmer sig fisken in mellan en uppsättning av nylontrådar som med små mellanrum sitter hårt spända mot fiskhusets yttre gavel. Nylontrådarnas syfte är att försvåra för fisken att hitta tillbaka ut ur fiskhuset.

Landarm och kretsar tillverkas av Polyethylenegarn. Mungarnet och adaptern som oftare utsätts för sälens härjningar tillverkas av starkare material (Polyethylene Premium Plus respektive Dyneema). Fällan tillverkas på ett sådant sätt att skarpa vinklar och trånga hörn undviks. Trånga hörn kan annars användas av sälen som jaktplatser där den kan skrämma fast fisken och äta upp den.

Vi använder bästa tänkbara kvalitet av tågvirke, blyteln och flöten på våra nät.

Vittjning av laxfälla
Vittjning av strömmings-/siklöjefälla

Lax- och sikfälla

Lax/sikfällan är vår största modell och består av fyra delar. Landarmen är ofta mellan 100-240 m lång och kretsarna är vanligen 50 m långa. Dessa delar tillverkas av Polyten. Nästkommande delar (mungarn och adapter) tillverkas i starkare garn som tål sälens härjningar; Premium Plus respektive Dyneema®.

 

Standarddjupet på landarm och kretsar för lax är 8,5 m men det är inte ovanligt att dessa delar görs bottenstående för att bättre fiska sik på djup omkring 12-15 m.

Strömmings- och siklöjefälla

Strömming/siklöjefällan är vanligen lite mindre än laxfällan och består av tre delar. Ledarmen görs ofta ca 100-150 meter och kretsarna mäter ca 30 meter. Ofta används knutlös Nylon av 12 mm maskstorlek. 

 

Kretsar görs bottenstående och vanliga djup på dessa fällor brukar vara mellan ca 6-15 meter.

Aborre/gös och torskfälla

Abborre/gös/torskfällorna är de minsta fällorna och kan ha en ledarm på enbart 20 m. Vanligast är dock 60 – 100 m längd. Kretsarna för de minsta vattendjupen (3-4 m) är inte längre än ca 14 m. 

 

För större djup (5-8 m) ökas också längden på kretsarna. För torsk är det vanligt att kretsar och mungarn täcks med ett tak och sänks ned på större djup.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska fiskerifonden
En satsning på hållbart fiske