Länkar till andra rapporter

Calamnius 2016
"Selektion av abborre i sälsäker push-up fälla: Ny version av sälgrind - Utvärdering av sälgrindar och andra metoder."

Download here

Calamnius 2017
"Selektion av abborre i sälsäker push-up fälla: Ny version av sälgrind."

Download here

Hemmingsson & Lunneryd 2007
"Pushup-fällor i Sverige - Introduktionen av ett nytt sälsäkert fiskeredskap."

Download here

Lundin et al. 2014
"Överlevnad och beteende hos frisläppt lax efter skonsam och traditionell vittjning av push-up fällor."

Download here

Lundin & Calamnius 2014
" Selektionsförsök Ljusne."


Download here

Lunneryd & Fjälling 2004
" Stormaskefälla och pushup fiskhus ger hopp i säldrabbade områden."

Download here

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska fiskerifonden
En satsning på hållbart fiske